# © European Communities, 2002-2007 http://europass.cedefop.europa.eu # http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/botnav/LegalNotice/navigate.action # Name : cv_hr_HR.xhtml # Version : 20070613 # Purpose : Provides the labels and help texts used in the Europass Online Tools. # Author(s) : Europass team # URL : http://europass.cedefop.europa.eu/TechnicalResources/EuropassLabels/xforms/europass-labels-xforms-20070613/cv_hr_HR.xhtml Osobni podaci

Upišite svoje osobne podatke.

Podsjetnik: Neispunjena će polja automatski biti uklonjena.

Datum rođenja Navedite datum rođenja (dd/mm/gggg)
02.04.1963
 
Prezime(na) Navedite svoje(a) prezime(na), npr.:
Sviličić
u skladu s pravilima koja se primjenjuju u vašoj zemlji.
Napomena:
Ako imate više od jednog prezimena, započnite onim koje obično koristite.
Ime(na) Navedite svoje(a) ime(na), npr.:
Ivan
u skladu s pravilima koja se primjenjuju u vašoj zemlji.
Napomena:
Ako imate više od jednog imena, započnite onim koje obično koristite.
Adresa(e) Navedite svoju punu poštansku adresu na kojoj želite da vas se kontaktira, npr.:
Vinogradska 5, 10000 Zagreb, Hrvatska
Napomene:
 • Jasno navedite adresu na kojoj se s vama brzo može uspostaviti kontakt. Ako je vaša stalna adresa različita od one na kojoj trenutno živite, navedite datume između kojih vas se može kontaktirati na svakoj od njih.
 • Poredak dijelova adrese može biti različit od zemlje do zemlje; držite se važećih pravila tako da pošta do vas može lako stići; ne zaboravite na brojčanu oznaku zemlje ukoliko životopis šaljete u inozemstvo (vidi uzorak životopisa).
 • U slučaju Irske, Ujedinjenog Kraljevstva i Nizozemske, ime zemlje se piše u punom obliku.
Dublin 2
Ireland
London SW1P 3AT
United Kingdom
2500 EA Den Haag
Nederland
Telefonski broj(evi) Navedite broj(eve) telefona na koji(e) želite da vas se kontaktira;
ako je potrebno, navedite određene dane i vremena kada ste dostupni (tako da se s vama brzo može uspostaviti kontakt), npr.:
Fiksni telefon: 01 456 78 89
Napomene:
 • Ako želite svoj životopis slati u druge zemlje, navedite predbroj zemlje te županijski predbroj u zagradama. Ta dva prefiksa bi trebala biti spojena crticom, npr.: (385-1) 45 67 889 za broj u Zagrebu.
 • Podijelite osnovni broj u skupine od dvije znamenke, pri čemu se posljednja skupina sastoji od tri znamenke ako je broj neparan (skupine se razdvajaju razmakom, ne točkom), npr.: (385-1) 45 67 889 za broj u Zagrebu.
Broj mobilnog telefona Napišite svoj broj mobilnog telefona, pridržavajući se istih pravila kao i kod broja svojega fiksnog telefona, npr.:
091 123 45 67
Napomene:
 • Ako želite svoj životopis slati u druge zemlje, navedite predbroj zemlje te županijski predbroj u zagradama. Ta dva prefiksa bi trebala biti spojena crticom, npr.: (385-1) 45 67 889 za broj u Zagrebu.
 • Podijelite osnovni broj u skupine od dvije znamenke od desne strane, pri čemu se posljednja skupina sastoji od tri znamenke ako je broj neparan (skupine se razdvajaju razmakom, ne točkom), npr.: (385-1) 45 67 889 za broj u Zagrebu.
Broj(evi) faksa Napišite svoj(e) broj(eve) faxa, pridržavajući se istih pravila kao i kod broja svojega fiksnog telefona, npr.:
01 480 66 80
-
E-mail Napišite svoju(e) e-mail adresu(e) te pritom navedite radi li se o vašoj osobnoj ili poslovnoj adresi, npr.:
brankov@inet.hr
-
Državljanstvo Navedite svoje(a) državljanstvo(a), npr.:
hrvatsko
 
Spol M M Ž F Nemojte navesti NA Fotografija - Napomene:
 • Fotografija nije neophodna u životopisu ukoliko je poslodavac ne traži.
 • Format: po mogućnosti .jpg (113x151 pixels).
Željeno zaposlenje / zanimanje

Upišite svoje željeno zaposlenje / zanimanje.

Podsjetnik: Neispunjena će polja automatski biti uklonjena.

Željeno zaposlenje / zanimanje Navedite željeni posao ili sektor, npr.:
Menadžer baza podataka i administrator
Napomena:
Ova rubrika omogućava neposredan uvid u vaš profil zanimanja i ključne kompetencije.
Radno iskustvo

Ispunjavajući rubrike opišite svoje radno iskustvo, počevši od najnovijega. Svako iskustvo spremite kliknuvši na "Spremi".

Podsjetnik: Neispunjena će polja automatski biti uklonjena.

Od Do Zanimanje ili radno mjesto Navedite naziv posla ili prirodu vašeg zanimanja, npr.:
poslovna tajnica, tehničar održavanja, recepcionar
-
Glavni poslovi i odgovornosti Navedite svoje glavne aktivnosti i odgovornosti, npr.:
održavanje računala
ili
odnosi s kupcima
ili
održavanje parkova i vrtova
Napomena:
Ako je potrebno, kvantificirajte svoje odgovornosti (postotak radnog vremena, dužinu vremena provedenog u svakom zanimanju, itd.).
Ime i adresa poslodavca Navedite ime i adresu poslodavca, npr.:
Gradsko komunalno gospodarstvo, Radnička cesta 82, 10000 Zagreb, Hrvatska
Napomena:
Ako je potrebno, dodajte više informacija (broj telefona, faxa, e-mail ili Internet adresu), npr.:
 • Tel.: (385-1) 123 45 67 - Fax (385-1) 123 45 68
 • E-mail: m.lakovic@hzz.hr
 • Web-stranica: http://www.hzz.hr
Vrsta djelatnosti ili sektor Navedite prirodu poslovne aktivnosti ili sektora poslodavca, npr.
transport i špedicija
ili
revizija
ili
proizvođač autodijelova
-
Obrazovanje i osposobljavanje

Ispunjavajući rubrike opišite svoje obrazovanje i osposobljavanje, počevši od najnovijega. Spremite svaku vrstu izobrazbe i osposobljavanja kliknuvši na "Spremi".

Podsjetnik: Neispunjena će polja automatski biti uklonjena.

Od Do Naziv dodijeljene kvalifikacije Napišite točan naziv dodijeljene kvalifikacije, npr.;
Nacionalna strukovna kvalifikacija (NSK), razina 3: pekar
Napomena:
Izbjegavajte uporabu kratica samih, tj. izvan konteksta (npr. NSK).
Glavni predmeti / stečene profesionalne vještine Navedite glavne predmete i strukovne vještine koje ste učili tijekom određenog programa, grupirajući ih zajedno ukoliko je to potrebno radi sažetosti, npr.;
Općeobrazovni
hrvatski jezik, matematika, strani jezik (engleski),
tjelesna i zdravstvena kultura
Strukovni
tehnike zanimanja (izrada standardnih kruhova, specijalnih kruhova, kolača i slastica),
znanost primijenjena na hranu i opremu (mikrobiologija, biokemija, higijena),
strukovna tehnologija (osnovna načela, higijena i sigurnost),
poznavanje industrijske grane i njenog gospodarskog, pravnog i društvenog konteksta
Napomena:
Učinite sintezu te se usredotočite na strukovne vještine koje bi mogle biti bitne ako dobijete posao.
Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja Navedite ime (i ako je potrebno, adresu) i vrstu institucije koju ste pohađali, npr.:
Elektrostrojarska obrtnička škola
Selska 83
10000 Zagreb
-
Razina prema nacionalnoj ili međunarodnoj klasifikaciji Ako razina kvalifikacije odgovara postojećem nacionalnom ili međunarodnom klasifikacijskom sustavu, navedite razinu unutar određene klasifikacije (nacionalna klasifikacija, ISCED, itd.), npr.:
ISCED 4
Napomena:
Ako je potrebno, uputite upit tijelu koje dodjeljuje kvalifikaciju.
Za više informacija o ISCED-u (International Standard Classification of Education) što ga je ustanovio UNESCO, obratite se na:
http://www.uis.unesco.org/TEMPLATE/pdf/isced/ISCED_A.pdf
Jezik(ci)

Opišite svoje jezične sposobnosti na sljedeći način:

 1. Materinski jezik(ci): unesite svoj materinski jezik.
 2. Drugi jezik(ci): za svaki jezik koji želite opisati, unesite ime jezika, ispunite polja za razine i kliknite na "Spremi".
  Da biste uredili jezik, kliknite na pripadajući link u tablici "Navedite druge jezike kojima se služite".

Podsjetnik: Neispunjena će polja automatski biti uklonjena.

Materinski jezik(ci) Unesite materinski jezik(ci) Drugi jezik(ci) - Samoprocjena Unesite jezik Razumijevanje Slušanje Razumijevanje
Slušanje
 • A1: Mogu razumjeti poznate riječi i osnovne fraze koje se odnose na mene, moju obitelj i neposrednu konkretnu okolinu, ako sugovornik govori polako i razgovijetno.
 • A2: Mogu razumjeti fraze i najčešće korištene riječi iz područja neposrednog osobnog interesa (npr. jednostavne podatke o sebi i obitelji, informacije vezane uz kupovanje, neposrednu okolinu, posao). Mogu shvatiti osnovno značenje kratkih, jasnih i jednostavnih poruka i javnih obavijesti.
 • B1: Mogu razumjeti glavne misli jasnog standardnog razgovora o poznatim temama s kojima se redovito susrećem na poslu, u školi, u slobodno vrijeme itd. Mogu razumjeti glavne poruke mnogih radijskih i televizijskih programa o tekućim događajima ili temama od osobnog i profesionalnog interesa ako su iskazane relativno polako i razumljivo.
 • B2: Mogu razumjeti duže govore i predavanja te pratiti čak i složenu argumentaciju ako mi je tema barem donekle poznata. Mogu razumjeti veći dio TV vijesti i programa koji se bave tekućim događajima. Mogu razumjeti većinu filmova na standardnom jeziku.
 • C1: Mogu razumjeti dugačak govor čak i kad nije jasno strukturiran i kad veze među rečenicama nisu jasno iskazane, već se samo podrazumijevaju. Mogu bez prevelika napora razumjeti televizijske programe i filmove.
 • C2: Nemam poteškoća u razumijevanju bilo koje varijante govornog jezika, bilo u izravnoj komunikaciji, bilo preko medija, čak ni kad se govori brzinom izvornog govornika, uz uvjet da imam vremena prilagoditi se određenom naglasku.
Temeljni korisnik (A1) a1 Temeljni korisnik (A2) a2 Samostalni korisnik (B1) b1 Samostalni korisnik (B2) b2 Iskusni korisnik (C1) c1 Iskusni korisnik (C2) c2
Čitanje Razumijevanje
Čitanje
 • A1: Mogu prepoznati poznata imena, riječi i vrlo jednostavne rečenice, npr. na oglasima postavljenim na javnim mjestima, plakatima ili u katalozima.
 • A2: Mogu čitati vrlo kratke, jednostavne tekstove. Mogu pronaći određenu, predvidivu informaciju u jednostavnim, svakodnevnim pisanim materijalima kao što su oglasi, prospekti, jelovnici i vozni redovi, te mogu razumjeti kratka, jednostavna osobna pisma.
 • B1: Mogu razumjeti tekstove koji su uglavnom pisani običnim jezikom ili jezikom moje struke. Mogu razumjeti opis događaja, osjećaja i želja u osobnim pismima.
 • B2: Mogu čitati članke i izvještaje koji obrađuju suvremene probleme u kojima pisac zauzima određena stajališta ili izražava određena mišljenja. Mogu razumjeti suvremenu književnu prozu.
 • C1: Mogu razumjeti dugačke i kompleksne činjenične i književne tekstove te prepoznati stilske različitosti. Mogu razumjeti specijalizirane članke i duže tehničke upute, čak i kad se ne odnose na moje područje.
 • C2: Mogu bez poteškoća čitati sve vrste tekstova, uključivši apstraktne, strukturno ili lingvistički složene tekstove poput priručnika, specijaliziranih članaka i književnih djela.
Temeljni korisnik (A1) a1 Temeljni korisnik (A2) a2 Samostalni korisnik (B1) b1 Samostalni korisnik (B2) b2 Iskusni korisnik (C1) c1 Iskusni korisnik (C2) c2
Govor Govorna interakcija Govor
Govorna interakcija
 • A1: Mogu voditi jednostavan razgovor uz uvjet da je sugovornik spreman sporije ponoviti ili preformulirati svoje rečenice te da mi je spreman pomoći da izrazim ono što želim reći. Mogu postavljati i odgovarati na jednostavna pitanja o dobro poznatim temama ili da bih zadovoljio svoje neposredne potrebe.
 • A2: Mogu komunicirati u jednostavnim i uobičajenim situacijama koje zahtijevaju jednostavnu i neposrednu razmjenu informacija o poznatim temama i aktivnostima. Mogu sudjelovati u vrlo kratkim razgovorima premda obično ne razumijem dovoljno da bih sam podržavao konverzaciju.
 • B1: Mogu se snalaziti u većini situacija koje se mogu pojaviti tijekom putovanja kroz područje na kojemu se taj jezik govori. Mogu se, bez pripreme, uključiti u razgovor o temama koje su mi poznate, koje su od osobnog interesa ili se odnose na svakodnevni život (npr. na obitelj, hobi, posao, putovanja i tekuće događaje).
 • B2: Mogu komunicirati dovoljno tečno i spontano, što omogućuje normalnu interakciju s izvornim govornikom. Mogu aktivno sudjelovati u raspravama unutar poznatih situacija obrazlažući i braneći svoja stajališta.
 • C1: Mogu se tečno i spontano izražavati bez vrlo očitog traženja odgovarajućih riječi. Mogu fleksibilno i učinkovito koristiti jezik u društvenim i poslovnim situacijama. Mogu precizno izraziti svoje ideje i mišljenja te se svojim doprinosom spretno uključiti u raspravu drugih govornika.
 • C2: Mogu bez napora sudjelovati u bilo kakvom razgovoru ili raspravi uz dobro prepoznavanje i korištenje idiomatskih izraza i kolokvijalizama. Mogu se tečno izražavati i precizno prenositi i finije nijanse značenja. Ako ipak naiđem na problem, mogu se povući i preformuliranjem izražaja zaobići prepreku toliko spretno da to sugovornici jedva i primijete.
Temeljni korisnik (A1) a1 Temeljni korisnik (A2) a2 Samostalni korisnik (B1) b1 Samostalni korisnik (B2) b2 Iskusni korisnik (C1) c1 Iskusni korisnik (C2) c2
Govorna produkcija Govor
Govorna produkcija
 • A1: Mogu koristiti jednostavne fraze i rečenice da bih opisao gdje živim i osobe koje poznajem.
 • A2: Mogu koristiti niz fraza i rečenica da bih jednostavnim jezikom opisao svoju obitelj i druge ljude, svoje životne uvjete, svoje obrazovanje te svoje sadašnje ili prethodno radno mjesto.
 • B1: Mogu jednostavno povezivati rečenice kako bih opisao doživljaje i događaje, svoje snove, nade i težnje. Mogu ukratko obrazložiti i objasniti svoja stajališta i planove. Mogu ispričati priču ili prepričati sadržaj knjige ili filma te opisati svoje reakcije.
 • B2: Mogu jasno i podrobno govoriti o mnogim temama vezanim uz područje vlastitoga interesa. Mogu objasniti svoja stajališta o nekoj aktualnoj temi navodeći prednosti i nedostatke raznih pristupa.
 • C1: Mogu iznijeti jasan, podroban opis složenih činjenica, povezujući tematske cjeline, razvijajući određene misli i zaokružujući izlaganje odgovarajućim zaključkom.
 • C2: Mogu jasno i tečno iznositi činjenice ili argumente stilom koji odgovara kontekstu. Mogu učinkovito i logično strukturirati svoj prikaz na način koji slušatelju pomaže da uoči i zapamti glavne stavove.
Temeljni korisnik (A1) a1 Temeljni korisnik (A2) a2 Samostalni korisnik (B1) b1 Samostalni korisnik (B2) b2 Iskusni korisnik (C1) c1 Iskusni korisnik (C2) c2
Pisanje Pisanje
 • A1: Mogu napisati kratku, jednostavnu razglednicu, npr. poslati pozdrave s ljetovanja. Mogu ispuniti formulare osobnim podacima, npr. unijeti svoje ime, državljanstvo i adresu u hotelsku prijavnicu.
 • A2: Mogu pisati kratke, jednostavne biIješke i poruke. Mogu napisati vrlo jednostavno osobno pismo, npr. pismo zahvale.
 • B1: Mogu napisati jednostavan vezani tekst o poznatoj temi ili temi od osobnog interesa. Mogu napisati osobno pismo opisujući svoje doživljaje i dojmove.
 • B2: Mogu napisati jasan, podroban tekst o velikom broju tema s područja svog interesa. Mogu napisati sastav ili izvještaj prenoseći informaciju ili navodeći razloge za ili protiv određenog stajališta. Mogu napisati pismo u kojemu jasno izražavam značenje koje osobno pridajem određenim događajima i iskustvima.
 • C1: Mogu se izraziti jasnim, dobro strukturiranim tekstom te obrazlagati svoja stajališta. Mogu pisati o složenim temama u pismu, sastavu ili izvještaju naglašavajući ono što smatram važnim. Mogu odabrati stil koji odgovara čitatelju kojemu je to namijenjeno.
 • C2: Mogu napisati jasan, tečan tekst primjerenim stilom. Mogu pisati složena pisma, izvještaje ili članke u kojima je određena tema jasno i logično iznesena kako bi primatelj mogao uočiti i zapamtiti bitne stavove. Mogu pisati sažetke i prikaze stručnih ili književnih djela.
Temeljni korisnik (A1) a1 Temeljni korisnik (A2) a2 Samostalni korisnik (B1) b1 Samostalni korisnik (B2) b2 Iskusni korisnik (C1) c1 Iskusni korisnik (C2) c2
Osobne vještine i kompetencije

Ispunjavajući rubrike opišite svoje osobne vještine i kompetencije.

Podsjetnik: Neispunjena će polja automatski biti uklonjena.

Društvene vještine i kompetencije Opišite svoje društvene vještine i kompetencije, npr.:
timski duh;
sposobnost prilagođavanja multikulturalnim sredinama stečenu tijekom radnog iskustva u inozemstvu;
dobre komunikacijske vještine stečene tijekom iskustva voditelja prodaje.
Navedite u kojem kontekstu su stečene (kroz osposobljavanje, rad, seminare, dobrovoljne ili slobodne aktivnosti itd.).
O čemu se radi?
Društvene vještine i kompetencije se odnose na život i rad s drugim ljudima na mjestima gdje je važna komunikacija i u situacijama gdje je neophodan timski rad (primjerice, u kulturi i sportu), u multikulturalnim sredinama itd.
Organizacijske vještine i kompetencije Opišite svoje organizacijske vještine i kompetencije, npr.:
rukovođenje (trenutno odgovaram za tim od 10 osoba);
smisao za organizaciju (iskustvo u logistici);
iskustvo u vođenju projekata i timova.
Navedite u kojem kontekstu su stečene (kroz osposobljavanje, rad, seminare, dobrovoljne ili slobodne aktivnosti itd.).
O čemu se radi?
Organizacijske vještine i kompetencije se odnose na koordiniranje i administriranje ljudi, projekata i financijskih sredstava; na poslu, u dobrovoljnom radu (primjerice, u kulturi i sportu), te kod kuće itd.
Tehničke vještine i kompetencije Opišite svoje tehničke vještine i kompetencije, npr.:
rukovođenje procesima kontrole kvalitete (bio sam odgovoran za financijsku reviziju u svojem odjelu).
Navedite u kojem kontekstu su stečene (kroz osposobljavanje, rad, seminare, dobrovoljne ili slobodne aktivnosti itd.).
O čemu se radi?
Tehničke vještine i kompetencije se odnose na stručno rukovanje specifičnom vrstom opreme, strojeva itd. različitih od računala ili na tehničke vještine i kompetencije na specijaliziranim područjima (proizvodnja, zdravstvo, bankarstvo itd.).
Računalne vještine i kompetencije Opišite svoje računalne vještine i kompetencije, npr.:
vješto baratanje Microsoft Office™ alatima (Word™, Excel™ and PowerPoint™);
osnovno poznavanje aplikacija grafičkog dizajna (Adobe Illustrator™, PhotoShop™).
O čemu se radi?
Računalne vještine i kompetencije se odnose na obradu teksta i druge aplikacije, pretraživanje baza podataka, upoznavanje s Internetom, napredne vještine (programiranje itd.).
Umjetničke vještine i kompetencije Ovdje navedite svoje značajne umjetničke vještine i kompetencije (glazba; pisanje; dizajn itd.), npr.:
grafički dizajn
Navedite u kojem kontekstu su stečene (kroz osposobljavanje, rad, seminare, dobrovoljne ili slobodne aktivnosti itd.).
-
Druge vještine i kompetencije Ovdje navedite svoje druge značajne vještine i kompetencije koje nisu spomenute u ranijim naslovima (hobiji, sportovi, odgovorne funkcije u dobrovoljnim organizacijama), npr.:
planinarenje
Navedite u kojem kontekstu su stečene (kroz osposobljavanje, rad, seminare, dobrovoljne ili slobodne aktivnosti itd.).
 
Vozačka dozvola Ovdje navedite posjedujete li vozačku dozvolu te, ako je posjedujete, za koju kategoriju vozila, npr.:
kategorija B
-
Dodatne informacije i dodaci

Upišite sve ostale važne informacije i/ili navedite dokumente koje prilažete svojem životopisu.

Podsjetnik: Neispunjena će polja automatski biti uklonjena.

Dodatne informacije Ovdje navedite sve ostale informacije za koje mislite da su važne (publikacije ili istraživanja; članstvo u profesionalnim organizacijama, podaci o vojnoj službi [ako ocjenjujete da je važno navesti da ste odslužili vojni rok], bračno stanje [ako smatrate da je važno navesti], osobe za kontakt i preporuke [ime, naziv radnog mjesta, adresa, vidi napomenu dolje]), npr.:
Publikacije
Članak: Molecular characterisation of a H3o-loaded brain cell, Immunology Quarterly, New York, 02/2002
Napomene:
 • nemojte navoditi adresu osobe za kontakt bez njegova/njenog formalnog pristanka; bolje je napisati 'Preporuke se dostavljaju na zahtjev' kako ne biste pretrpali životopis;
 • ako je prikladno, pružite kratak opis svojih publikacija ili istraživanja; navedite tip dokumenta (studija, članak, izvješće itd.).
Dodaci Navedite sve dodatke priložene uz životopis, npr.:
kopije diploma i drugih kvalifikacija, uključujući svjedodžbe izdane po završetku tečajeva osposobljavanja, a koje ne vode do formalne kvalifikacije;
potvrda o zaposlenju ili radnom mjestu;
publikacije ili istraživanja; itd.
Napomene:
 • navedite dodatke logičkim redoslijedom (npr., grupirajte diplome i potvrde o zaposlenju zajedno, ako je potrebno dajte im brojeve) kako biste pomogli čitatelju;
 • nikad ne šaljite originale diploma ili svjedodžbi o kvalifikacijama jer se mogu izgubiti; dovoljne su fotokopije.