You are here

Контакти

Вашето мнение за Europass

Коментари и предложения относно този уебсайт (ако е възможно, на английски, френски или немски език).

Ако желаете да получите отговор, въведете Вашия адрес за електронна поща (незадължително).

Важно: Моля, не изпращайте Вашата автобиография. Европас не е интернет адрес за търсене на работа.

Можете да посетите Eures, Европейската служба по заетостта на: http://ec.europa.eu/eures.

Data Protection - Terms and Policy

Messages sent by Europass users through our contact form are processed using Freshdesk, a cloud-based customer support platform. Read more about Freshdesk privacy policy.