Европейски паспорт на уменията

Създайте Вашия Европейски паспорт на уменията онлайн

Създайте Вашия Европейски паспорт на уменията онлайн

Опишете напълно Вашите умения и квалификации

Научете повече »
Обновете Вашия Европейски паспорт на уменията (PDF+XML) онлайн

Обновете Вашия Европейски паспорт на уменията (PDF+XML) онлайн

Научете повече »

Какво представлява той?

Електронно портфолио, което напълно да опише Вашите умения и квалифиции.

За какво служи?

Европейският паспорт на уменията Ви помага да опишете Вашите умения и квалификации, за да

  • намерите работа или обучение;
  • валидирате Вашите умения.

Как работи?

Създайте Вашия Европейски паспорт на уменията онлайн

Онлайн редакторът на Europass Ви позволява да

  • създадете Вашия ЕПУ, събирайки документи като Езиков паспорт, Приложение към сертификат, копия на дипломи и сертификати, препоръки от работодатели и т.н.;
  • прикачите Вашия ЕПУ към Europass автобиография.

Обновете Вашия Европейски паспорт на уменията онлайн

Ако вече имате Европейски паспорт на уменията, можете да го качите за обновление. Тогава ще имате възможност да

  • премахнете или добавите документи към Вашия ЕПУ;
  • създадете Europass автобиография и да я прикачите Вашия ЕПУ към нея.