Езиков паспорт

Инструмент за самооценка на езиковите умения и квалификации

Попълнете Вашия eзиков паспорт онлайн

Следвайте онлайн инструкциите и примерите и запазете попълнения документ (можете да го изтеглите или да го получите по електронната поща).

Да изтеглите документа Europass езиков паспорт (празна бланка и инструкции)

​След това можете да попълвате документа на компютъра си.