Езиков паспорт

Инструмент за самооценка на езиковите умения и квалификации
Попълнете Вашия eзиков паспорт онлайн

Попълнете Вашия eзиков паспорт онлайн

Следвайте онлайн инструкциите и примерите и запазете попълнения документ (можете да го изтеглите или да го получите по електронната поща).

Обновете Вашия езиков паспорт (PDF+XML) онлайн

Обновете Вашия езиков паспорт (PDF+XML) онлайн

Да изтеглите документа Europass езиков паспорт (празна бланка и инструкции)

Да изтеглите документа Europass езиков паспорт (празна бланка и инструкции)

​След това можете да попълвате документа на компютъра си.

Примери

Примери