You are here

Приложението към сертификат замества ли оригиналния сертификат?

Не.

Europass приложението към сертификат не е:

  • заместител на оригиналния сертификат;
  • система, която гарантира автоматично признаване.

Не откривате отговор на въпросите си?

95% от отговорите могат да бъдат намерени чрез търсачката.