You are here

Мога ли сам да оценя нивото на езиковите ми сертификати?

Не.

Отбележете европейското ниво (от A1 до C2) само, ако е посочено върху сертификата.

Не откривате отговор на въпросите си?

95% от отговорите могат да бъдат намерени чрез търсачката.