You are here

Мога ли да получа Europass мобилност за придобит опит в държавата по местоживеене?

Не.

Europass мобилност описва знания и умения, придобити в някоя от европейските страни от:

  • Европейския съюз (държави-членки и страни-кандидатки);
  • Европейска асоциация за свобдна търговия/Европейската икономическа зона (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария).

Не откривате отговор на въпросите си?

95% от отговорите могат да бъдат намерени чрез търсачката.