You are here

​Hvad er et Supplement til uddannelsesbeviser (Certificate Supplement)?

Supplement til uddannelsesbeviser (Certificate Supplement) er en beskrivelse af erhvervsuddannelsesbeviser, som præciserer arten af den uddannelse, der tilbydes for et givet fag i hvert land. Certificate Supplement indeholder en kort beskrivelse af de faglige færdigheder og beskæftigelsesområder, og giver således et billede af den viden, de færdigheder og kompetencer, som er erhvervet inden for det pågældende fag. Bilaget til uddannelses-/eksamensbevis giver ligeledes supplerende oplysninger om uddannelsens varighed, art og niveau og om kursets indhold. Bilaget til uddannelses-/eksamensbevis erstatter ikke det originale bevis, men kan ved at præsentere arten af den erhvervede kvalifikation være med til at gøre det nemmere for de kompetente myndigheder at anerkende beviset. Supplement til uddannelsesbeviser præsenterer indholdet af beviser på en måde, der er standardiseret i hele Europa, hvilket især gør det egnet til at indgive en ansøgning i udlandet.

Kan du ikke finde det, du søger?

Du kan finde svar på 95% af alle spørgsmål ved hjælp af søgeværktøjet.