You are here

Apie Europass

Kas yra Europass?

Europass - tai vieningų visoje Europos Sąjungoje naudojamų dokumentų komplektas, padedantis standartizuotai ir išsamiai pateikti informaciją apie save, savo išsilavinimą, profesinį pasirengimą, turimas kompetencijas ir įgūdžius. Europass sudaro 5 dokumentai:

- Du laisvai prieinami dokumentai, kuriuos pildo Europos piliečiai:

  • Gyvenimo aprašymas (CV), skirtas savo gebėjimams ir kvalifikacijoms aiškiai ir suprantamai pateikti; Galite sukurti savo CV internete pagal pateiktus nurodymus arba atsisiųsti jo šabloną, pavyzdžius ir užpildymo instrukciją.
  • Kalbų pasas yra priemonė savo kalbų mokėjimo įsivertinimui; Kalbų pasą galite užpildyti internete arba atsisiųsti jo šabloną, pavyzdžius ir užpildymo instrukciją.

- Tris dokumentus išduoda švietimo ir mokymo institucijos:

  • Europass mobilumo dokumente aprašomos kitoje Europos šalyje įgytos žinios ir gebėjimai.
  • Pažymėjimo priedėlyje aprašomos profesinio mokymo pažymėjimą turinčio asmens žinios ir gebėjimai. Dokumentas papildo profesinio mokymo pažymėjimą ir paaiškina, kokią profesiją jo turėtojas yra įgijęs ir kokius darbus gali atlikti.
  • Diplomo priedėlyje aprašomos aukštojo mokslo diplomą turinčio asmens žinios ir gebėjimai. Jame lietuvių ir anglų kalbomis surašyti studijuoti dalykai, kreditų skaičius ir gauti balai.

- Nacionaliniai Europass centrai - visose Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalyse veikiantys centrai, koordinuojantys Europass veiklas.

Tikslai

  • Padėti piliečiams išsamiai ir aiškiai pateikti savo gebėjimus ir kvalifikacijas, kas padėtų lengviau įsidarbinti, atlikti praktiką ar tęsti studijas visose Europos Sąjungos šalyse.
  • Padėti darbdaviams suprasti, kokie yra darbo ieškančių asmenų gebėjimai ir kvalifikacijos.
  • Padėti švietimo ir mokymo institucijoms apibrėžti ir pateikti mokymo programų turinį.