Apie Europass

Kas yra Europass?

Europass - tai vieningų visoje Europos Sąjungoje naudojamų dokumentų komplektas, padedantis standartizuotai ir išsamiai pateikti informaciją apie save, savo išsilavinimą, profesinį pasirengimą, turimas kompetencijas ir įgūdžius. Europass sudaro 5 dokumentai:

- Du laisvai prieinami dokumentai, kuriuos pildo Europos piliečiai:

- Tris dokumentus išduoda švietimo ir mokymo institucijos:

- Nacionaliniai Europass centrai - visose Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalyse veikiantys centrai, koordinuojantys Europass veiklas.

Tikslai