Europass istorija

​1998 metais Europos Komisija ir Cedefop, siekdami skatinti socialinių partnerių ir atstovų iš nacionalinių mokymo tarnybų bendradarbiavimą profesinių kvalifikacijų skaidrumo klausimais, įsteigė Europos profesinių kvalifikacijų skaidrumo forumą.

Forumo uždaviniai:

Forumo darbo rezultatas:

Europass apima ir kitus tris dokumentus, sukurtus Europos lygmeniu 1990-tųjų pabaigoje:

2002 metais Europos profesinių kvalifikacijų skaidrumo forumą pakeitė techninė darbo grupė, kuri remiantis Kopenhagos deklaracija buvo įpareigota: "didinti profesinio rengimo skaidrumą, įgyvendinant ir racionalizuojant informacijos įrankius ir tinklus, įskaitant egzistuojančių instrumentų, pvz. Europos CV, Pažymėjimo ir Diplomo priedėlių, Bendrųjų kalbų metmenų ir Europass, integraciją į vieningą sistemą."

Siekdama susidoroti su šia ambicinga užduotimi, darbo grupė parengė vieningos sistemos modelį ir prototipinį tinklalapį.

2003 metais, išsamių konsultacijų su nacionalinėmis tarnybomis bei socialiniais partneriais pagrindu, Europos Komisija parengė Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europass) projektą, kurį Europos Parlamentas ir Taryba patvirtino 2004 m. gruodžio mėn. Šiame sprendime, be kita ko, nurodoma, kad turi būti sukurtas tinklalapis.

Spauskite čia, jei norite perskaityti sprendimo dėl Europass tekstą.

2005 m. vasaris: konferencijoje Liuksemburge, kuris tuo metu pirmininkavo ES, oficialiai pristatoma „Europass“ svetainė.

2011 m. gruodis: „Europass“ svetainė iš esmės atnaujinama, sukuriama nauja, šiuolaikiška grafinė sąsaja. Patobulintomis naršymo funkcijomis galima greičiau rasti reikalingiausią informaciją.

2012 m. gruodis:

- pristatomas naujas CV šablonas ir internetinis redaktorius. Pagrindiniai patobulinimai:

- kartu su naujuoju CV pristatomas Europos kompetencijų aplankas. EKA – tai patogus elektroninis aplankas, padedantis studentams, darbuotojams, ar ieškantiems darbo sukurti asmeninį, išsamų per gyvenimą įgytų kompetencijų ir gebėjimų aprašą.

Į EKA gali būti įtraukta keletas dokumentų (kalbų pasas, diplomų, darbdavio pažymų kopijos ir kt.). Pridėtas prie „Europass“ CV, Europos kompetencijų aplankas pagrindžia ir įtvirtina gyvenimo aprašyme išvardintas kompetencijas ir gebėjimus.