You are here

Žodynas

A | B | D | E | F | G | I | J | K | M | N | O | P | R | Š | T | U | V | Ž
 • baziniai gebėjimai

  Apibrėžtis : 

  Gyventi šiuolaikinėje visuomenėje reikalingi gebėjimai, pavyzdžiui, gebėjimas klausyti, kalbėti, skaityti, rašyti ir skaičiuoti.

  Pastaba: 

  baziniai gebėjimai drauge su naujaisiais baziniais gebėjimais sudaro svarbiausius gebėjimus.

  Šaltinis: 
  Cedefop, 2008 m.
 • baziniai naudojimosi informacinėmis ir ryšių technologijomis (IRT) gebėjimai

  Apibrėžtis : 

  Gebėjimai, reikalingi norint veiksmingai naudotis svarbiausiomis informacinių ir ryšių technologijų funkcijomis ieškant informacijos, ją vertinant, saugant, rengiant ir pristatant bei ja keičiantis, taip pat bendraujant ir dalyvaujant bendradarbiavimo tinkluose internete.

  Pastaba: 

  pagrindiniai IRT gebėjimai laikomi svarbiausių gebėjimų (kompetencijų) dalimi.

  Šaltinis: 
  Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba, 2006 m.; Cedefop, 2012 m.
 • besiformuojantys / nauji gebėjimai

  Apibrėžtis : 

  Gebėjimai, kurių vis dažniau reikalaujama dabartinėse ar naujose profesijose.

  Pastaba: 

  norint užkirsti kelią gebėjimų spragoms ir trūkumui, didinti piliečių galimybes įsidarbinti ir patenkinti ekonomikos reikalavimus, labai svarbu nustatyti, kokių besiformuojančių / naujų gebėjimų prireiks.

  Šaltinis: 
  Cedefop.
 • besimokanti bendruomenė

  Apibrėžtis : 

  Bendruomenė, kuri, plėtodama veiksmingą vietos lygmens visų bendruomenės sektorių partnerystę, skatina mokymosi kultūrą, remia pavienius asmenis ir organizacijas bei motyvuoja juos mokytis.

  Šaltinis: 
  Cedefop, 2004 m.
 • besimokanti organizacija

  Apibrėžtis : 

  Organizacija, kuri skatina mokymąsi ir kurioje asmenys gali mokytis ir tobulėti darbo aplinkoje, gaudami asmeninės naudos, teikdami naudos vienas kitam ir visai organizacijai, o jų pastangos yra viešinamos ir pripažįstamos.

  Šaltinis: 
  Cedefop, 2004 m.
 • besimokantis regionas

  Apibrėžtis : 

  Regionas, kuriame suinteresuotieji subjektai bendradarbiauja, kad patenkintų vietos mokymosi poreikius ir pasidalytų ištekliais bendrų sprendimų įgyvendinimo tikslais.

  Šaltinis: 
  Cedefop, 2008 m.