EKI līmenis vai līmenis nacionālajā klasifikācijas sistēmā