Pieci dokumenti, lai padarītu Jūsu prasmes un kvalifikāciju skaidri un viegli saprotamu Eiropā

Nacionālie Europass centri

Katrā valstī (Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomikas zonā) Nacionālais Europass centrs koordinē visas ar Europass dokumentiem saistītās darbības. Tas ir pirmais kontaktpunkts ikvienai personai vai organizācijai, kas interesējas un grib uzzināt vairāk par Europass.

Plašāka informācija »