You are here

Can I self-assess the level of my language certificates?

No.

Indicate the European level (A1 to C2) only if it appears on the certificate.

Не најдовте тоа што ви е потребно?

95% од прашањата можат да ви бидат одговорени со употреба на оваа алатка за пребарување.