You are here

Ordliste

A | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | S | T | U | V | Y
  • humankapital

    Definisjon: 

    Kunnskaper, ferdigheter og kompetanse og egenskaper hos enkeltpersoner som tilrettelegger for personlig, sosial og økonomisk velferd.

    Kilde: 
    OECD, 2001.