Bent u werkgever?

 • Bent u van plan personeel in dienst te nemen?expandable-toggle

  • Europass CV

   Vraag de sollicitanten gebruik te maken van het Europass CV zodat u een duidelijk beeld krijgt van hun vaardigheden en competenties.

   Curriculum vitae
  • Europass Taalpaspoort

   Als taalvaardigheden van belang zijn voor de baan of voor uw organisatie, vraag de sollicitanten dan om ook het Europass Taalpaspoort in te vullen.

   Taalpaspoort
  • Webdiensten

   Gebruik Europass XML om je Human Resources te beheren.

   XML (Extensible Markup Language) helpt je om gestructureerde data te delen over verschillende informatiesystemen, in het bijzonder via internet.

   Europass XML biedt een efficiënte manier om op een uniforme wijze gegevens van kandidaten gemakkelijk te bewaren en terug te vinden in elke Human Resources-databank. Om de laatste versie te bekijken van het Europass XML-schema, ga je naar de downloads-pagina. Europass-CV’s die je online aanmaakt en bewaart in ‘Adobe® PDF+Europass XML-formaat’ bevatten een Europass XML-bijlage.

   Belangrijk: persoonlijke gegevens moeten verwerkt worden in overeenstemming met de wet op de privacy.

  • eures

   EURES - Europese Diensten voor Arbeidsbemiddeling

   EURES (Europese Diensten voor Arbeidsbemiddeling) wil het vrije verkeer van werknemers binnen de landen van de Europese Economische Ruimte vergemakkelijken. Partners in het netwerk zijn onder andere overheidsdiensten, vakbonden en werkgeverorganisaties. Het partnerschap wordt gecoördineerd door de Europese Commissie.

   Voornaamste taken:

   • mogelijk mobiele werknemers informeren, begeleiden en adviseren over arbeidsplaatsen en leef- en werkomstandigheden in de Europese Economische Ruimte;
   • werkgevers helpen bij de werving van werknemers uit andere landen;
   • relevant advies en relevante begeleiding bieden aan werknemers en werkgevers in grensgebieden.
   http://ec.europa.eu/eures/
 • Bent u van plan personeel naar het buitenland te sturen voor een opleiding of arbeidsbemiddeling?expandable-toggle

  • Europass Mobiliteit

   Een document waarin de kennis en vaardigheden worden vastgelegd die zijn opgedaan in een ander Europees land.

   Europass Mobiliteit
 • Wilt u meer weten over kwalificaties?expandable-toggle

  • Het Europass-certificaatsupplement

   Een document dat de kennis en vaardigheden beschrijft van mensen die een certificaat van beroepsonderwijs of -opleiding hebben.

   Certificaat-supplement
  • Het Europass-diplomasupplement

   Een document dat de kennis en vaardigheden beschrijft van afgestudeerden van instellingen voor hoger onderwijs.

   Diplomasupplement
  • EU-programma's voor onderwijs en opleiding

   Deze link geeft toegang tot de webpagina's van de Europese Commissie die informatie verschaffen over communautaire programma's en acties op het gebied van onderwijs en opleiding.

   http://ec.europa.eu/education/index_en.html