Werken in Europa

Informatie over EURES, ENIC-NARIC, Euroguidance, beroepen waarvoor specifieke kwalificaties zijn vereist​
 • eures

  EURES - Europese Diensten voor Arbeidsbemiddeling

  EURES (Europese Diensten voor Arbeidsbemiddeling) wil het vrije verkeer van werknemers binnen de landen van de Europese Economische Ruimte vergemakkelijken. Partners in het netwerk zijn onder andere overheidsdiensten, vakbonden en werkgeverorganisaties. Het partnerschap wordt gecoördineerd door de Europese Commissie.

  Voornaamste taken:

  • mogelijk mobiele werknemers informeren, begeleiden en adviseren over arbeidsplaatsen en leef- en werkomstandigheden in de Europese Economische Ruimte;
  • werkgevers helpen bij de werving van werknemers uit andere landen;
  • relevant advies en relevante begeleiding bieden aan werknemers en werkgevers in grensgebieden.
  http://ec.europa.eu/eures/
 • ENIC-NARIC-netwerken

  Het ENIC-netwerk (Europees Netwerk van Informatiecentra) is opgebouwd uit nationale informatiecentra. De rol van deze centra is het verstrekken van informatie en advies over:

  • de erkenning van buitenlandse diploma’s, graden en andere academische en professionele kwalificaties;
  • onderwijssystemen in andere Europese landen en in het eigen land;
  • mogelijkheden voor studie in het buitenland, waaronder informatie over leningen en beurzen, en over praktische vragen op het gebied van mobiliteit en gelijkwaardigheid.

  Het NARIC-netwerk (National Academic Recognition Information Centres) werd opgericht in 1984. Het netwerk wil de academische erkenning van diploma’s en studieperioden verbeteren in de Lidstaten van de Europese Unie en van de Europese Economische Ruimte en in de landen van Midden- en Oost-Europa.

  http://www.enic-naric.net/
 • euroguidance

  Euroguidance

  Euroguidance is het netwerk van nationale steunpunten voor loopbaanbegeleiding.

  Voornaamste taken:
  • informatie verschaffen over mogelijkheden van onderwijs en opleiding in Europa, hoofdzakelijk ten behoeve van loopbaanbegeleiders die deze informatie breed zouden moeten verspreiden onder de burgers;
  • ondersteunen van de uitwisseling van kwaliteitsinformatie over onderwijs- en opleidingssystemen en over kwalificaties in de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Midden- en Oost-Europese landen;
  • het Ploteus-portaal ondersteunen.
  http://www.euroguidance.net/
 • Beroepen die specifieke kwalificaties vereisen

  http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/
 • Werken in Europa – uw rechten

  http://europa.eu/youreurope/citizens/work/index_nl.htm
 • drop-pin-eures

  Drop'Pin @ EURES

  Als u uw kansen op een baan in Europa wil vergroten, dan heeft Drop’pin@EURES u volop te bieden. Met leercontracten, stages, opleidingsprogramma’s, e- learningcursussen, taalonderwijs, mentoring, coaching en sociale dienstverlening (bijvoorbeeld hulp bij huisvesting) in allerlei sectoren, is Drop’pin het Europese platform bij uitstek voor jongeren die aan het werk willen. Drop’pin and go far.

  https://ec.europa.eu/eures/droppin/nl