Statistieken

Iedere verwerking door de Europass e-service voldoet aan de vereisten van Verordening (EG) 45/2001 van het Europese Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en het vrije verkeer van die gegevens.

Bron: Cedefop

statistics
Jaar Alle landen en talen
Table: Visits, downloads and Europass CVs / Language Passports completed online
Since Launch  
2015  
2014  
2013  
2012  
2011  
2010  
2009  
2008  
2007