Połącz się z Europass

Krajowe Centra Europass

W każdym kraju (Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego) działania związane z dokumentami Europass koordynuje Krajowe Centrum Europass.

Jest punktem kontaktowym dla osób prywatnych, organizacji i instytucji zainteresowanych informacjami na temat Europass i jego wykorzystaniem.

Aktualności

  • Post your CV to Monster, one of the worldwide leaders in connecting people to job opportunities.

    By creating your Europass CV online, you can now post your Europass CV to Monster and use it to apply to millions of jobs and get found by thousands of employers in Europe and worldwide.

  • Statistics 2016 - Infographics

  • 2016 Europass portal statistics online

    2016 Europass portal activity reports (visits, downloads, CVs generated online) by country and language are available from the Statistics section.

    In 2016, visits increased by 13% compared to 2015, and CVs generated through the online editor increased by 5%.