Despre Europass

Ce este Europass?

Portofoliul Europass este compus din cinci documente cu ajutorul cărora competenţele şi calificările dumneavoastră pot fi înţelese în mod clar şi cu uşurinţă în Europa. Toate cele cinci documente sunt disponibile gratuit şi pot fi obţinute astfel:

- Două documente sunt completate individual, de fiecare cetăţean european:

- Trei documente sunt emise de autorităţile competente din domeniul educaţiei şi formării profesionale:

- La nivel european există o reţea de Centre Naţionale Europass – primul punct de contact pentru a afla mai multe despre Europass.

Obiectivul