You are here

Documente Europass

Două documente disponibile gratuit, completate de cetăţenii europeni:

  • Curriculum Vitae, care vă ajută să vă prezentaţi competenţele şi calificările într-un mod eficient şi clar; Vă puteţi crea propriul CV Europass online, folosind instrucţiunile sau puteţi descărca modelul, exemplele şi instrucţiunile de completare.
  • Paşaportul lingvistic reprezintă un instrument de autoevaluare a competenţelor şi calificărilor lingvistice; Vă puteţi crea propriul Paşaportul lingvistic Europass online, folosind instrucţiunile sau puteţi descărca modelul, exemplele şi instrucţiunile de completare.

Trei documente emise de autorităţile din domeniul educaţiei şi formării:

  • Mobilitate Europass înregistrează cunoştinţele şi competenţele dobândite într-o altă ţară europeană.
  • Suplimentul la certificatul profesional descrie cunoştinţele şi competenţele dobândite de titularii certificatelor de studii şi formare. Acesta completează informaţiile din certificatul oficial, făcându-l mai uşor de înţeles, în special în străinătate.
  • Suplimentul la diplomă descrie cunoştinţele şi competenţele dobândite de titularii diplomelor de studii superioare. Acesta completează informaţiile din diploma oficială, făcând-o mai uşor de înţeles, în special în străinătate.