Pașaportul lingvistic

Un instrument de autoevaluare a competenţelor lingvistice şi a calificărilor

Creaţi paşaportul online

Urmaţi instrucţiunile şi salvaţi documentul completat (prin descărcare pe computer sau prin transmiterea lui prin e-mail).

Descărcaţi următoarele documente (model, instrucţiuni)

Veţi folosi apoi aceste documente pe calculator.