Jazykový pas

Nástroj na sebahodnotenie jazykových schopností a kvalifikácií

Vytvorte si jazykový pas online

Postupujte podľa pokynov a vyplnený dokument si uložte (prostredníctvom prevzatia alebo odoslania na e-mail).

Stiahnite si materiály k dokumentu jazykový pas (formulár a návod)

S týmito materiálmi potom môžete pracovať nezávisle od tejto stránky.