Úroveň v Európskom rámci kvalifikácií (EQF) alebo národnej klasifikácii