Glosár

Terminológia európskej politiky vzdelávania a odbornej prípravy

Tento glosár definuje 100 termínov ktoré sú používané v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy v Európe. Je určený pre vedcov a odborníkov a všeobecne pre všetkých tých ktorý sa zaoberajú oblasťami vzdelania a odbornej prípravy. Tento glosár neposkytuje úplnú terminológiu používanú špecialistami, skôr definuje kľúčové termíny ktoré sú nevyhnutné pre pochopenie súčasnej situácie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy v Európe.

Tento glosár bol pripravený v spolupráci s Európskou nadáciou pre odborné vzdelávanie (ETF), Európskou Komisiou (GR pre vzdelávanie a kultúru) a Eurydice (Informačná sieť o vzdelávaní v Európe). Prihliada na súčasný dôležitý vývoj v tejto oblasti, najmä:

Vyhľadávanie termínu