You are here

Glosár

A | C | Ď | E | F | H | I | J | K | Ľ | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
  • ľudský kapitál

    Definícia: 

    Znalosti, zručnosti, kompetencie a vlastnosti jednotlivcov, ktoré im umožňujúosobný, sociálny a ekonomický blahobyt.

    Zdroj: 
    OECD, 2001.