You are here

Glosár

A | C | Ď | E | F | H | I | J | K | Ľ | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
  • formálne vzdelávanie

    Definícia: 

    Vzdelávanie, ktoré prebieha v organizovanom a štruktúrovanom prostredí (vo vzdelávacej inštitúcií, inštitúcii poskytujúcej odbornú prípravu alebo na pracovisku) a je výslovne označené ako vzdelávanie (pokiaľ ide o jeho ciele, čas a zdroje).Formálne vzdelávanie je z hľadiska jeho subjektov zámernou činnosťou. Spravidla vedie k potvrdeniu a certifikácií.

    Zdroj: 
    upravené podľa Cedefop, 2004.