You are here

​V ktorých krajinách sa môže vzdelávací pobyt uskutočniť?

Žiadosti o dokument Europass - mobilita možno podávať v súvislosti so zahraničnými pobytmi vo všetkých krajinách EÚ, v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (v Nórsku, na Islande a v Lichtenštajnsku) a v Turecku, Chorvátsku a vo Švajčiarsku.

Žiadosť o dokument Europass - mobilita možno v súčasnosti podávať v týchto krajinách: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Malta, Poľsko, Holandsko, Nórsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Turecko a Spojené kráľovstvo.

Nenašli ste, čo potrebujete?

95% otázok je možné zodpovedať použitím vyhľadávania nižšie.