You are here

Ktoré Europass dokumenty potrebujem?

Europass je súbor piatich doumentov:

Dva sú voľne dostupné a vypĺňajú ich záujemcovia sami:

  • Le Životopis pomáha prezentovať vaše zručnosti a kvalifikáciu efektívne a jasne. Svoj životopis si môžete vytvoriť online za pomoci nápovedy alebo si môžete stiahnuť vzor, príklady a návod na vyplnenie. Dozvedieť sa viac.
  • Le azykový pas je nástroj sebahodnotenia pre jazykové zdatnosti a kvalifikácie. Svoj jazykový pas si môžete vytvoriť online za pomoci nápovedy alebo si môžete stiahnuť vzor, príklady a návod na vyplnenie. Dozvedieť sa viac.

Na vytvorenie Europass životopisu a jazykového pasu nepotrebujete žiadne ďalšie dokumenty.

Tri dokumenty vydávajú vzdelávacie inštitúcie a inštitúcie zodpovedné za odbornú prípravu:

  • Europass - mobilita zaznamenáva vedomosti a zručnosti získané v rámci mobility v inej európskej krajine. Dozvedieť sa viac.
  • Dodatok k vysvedčeniu / osvedčeniu opisuje vedomosti a zručností získané držiteľmi vysvedčení a osvedčení o odbornom vzdelaní a príprave. Dozvedieť sa viac.
  • The Dodatok k diplomu opisuje vedomosti a zručnosti získané držiteľmi vysokoškolských diplomov. Dozvedieť sa viac.

Nenašli ste, čo potrebujete?

95% otázok je možné zodpovedať použitím vyhľadávania nižšie.