You are here

Dokumenti Europass

Pet dokumentov, s katerimi bodo vaša znanja, spretnosti in kvalifikacije jasno in lahko razumljiva v Evropi:

Dva dokumenta, ki sta prosto na razpolago:

  • Življenjepis vam pomaga učinkovito in jasno predstaviti svoja znanja, spretnosti in kvalifikacije. Življenjepis lahko na podlagi napotkov izpolnite na spletu ali pa vzorčno predlogo, primere in navodila prenesete na računalnik.
  • Jezikovna izkaznica je orodje za samoocenjevanje jezikovnih znanj in kvalifikacij. Jezikovno izkaznico lahko na podlagi napotkov izpolnite na spletu ali pa vzorčno predlogo, primere in navodila prenesete na računalnik.

Trije dokumenti, ki jih izdajo organi za izobraževanje in usposabljanje:

  • Europass mobilnost opisuje znanje in spretnosti, pridobljene v drugi evropski državi.
  • Priloga k spričevalu opisuje znanje in spretnosti imetnikov spričeval poklicnega in strokovnega izobraževanja. Poleg informacij v uradnem spričevalu posreduje dodatne informacije, s čimer pripomore k boljši razumljivosti, kar je pomembno predvsem v tujini.
  • Priloga k diplomi opisuje znanje in spretnosti diplomantov visokošolskih ustanov. Poleg informacij v uradni diplomi posreduje dodatne informacije, s čimer pripomore k boljši razumljivosti, kar je pomembno predvsem v tujini.