You are here

Glosar

( | A | C | D | E | F | I | K | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
 • digitalna ločnica

  Definicija: 

  Razlikovanje med tistimi, ki imajo dostop do informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) in jo znajo učinkovito uporabljati, ter tistimi, ki te možnosti in teh spretnosti nimajo.

  Vir: 
  Cedefop, 2008.
 • digitalna pismenost

  Definicija: 

  Obvladovanje informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT)

  Pripomba: 

  digital competence is underpinned by basic skills in ICT: use of computers to retrieve, assess, store, produce, present and exchange information, and to communicate and participate in collaborative networks via the Internet.

  Vir: 
  Cedefop, 2004.
 • diploma/spričevalo/certifikat/potrdilo/naziv

  Definicija: 

  Uradni dokument, ki ga izda pooblaščeni za certificiranje; v njem se zapisujejo posameznikovi dosežki, ki se ocenijo in ovrednotijo po prej določenih standardih.

  Vir: 
  Cedefop, 2004.
 • dostop do izobraževanja in usposabljanja

  Definicija: 

  ​Pogoji, okoliščine in zahteve (npr. kvalifikacija, stopnja izobrazbe, spretnosti ali delovne izkušnje), ki urejajo vpis in vključevanje v izobraževanje ali izobraževalne programe.

  Vir: 
  Prirejeno po: Unesco, 1995.
 • družba znanja/družba, temelječa na znanju

  Definicija: 

  Družba, v kateri procesi in prakse temeljijo na ustvarjanju, razširjanju in uporabi znanja.

  Vir: 
  Cedefop, 2001 in Evropska komisija, 2001.