You are here

Ali lahko prejmem Europass mobilnost za pridobljene izkušnje v državi stalnega prebivališča?

Ne.

Potrdilo Europass mobilnost evidentira znanja in izkušnje, pridobljene v drugi državi, ki je lahko ena od:

  • držav Evropske unije (države članice in države kandidatke);
  • držav Evropskega združenja za prosto trgovino / Evropskega gospodarskega prostora (Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica).

Ne najdete odgovora na svoje vprašanje?

Na 95% vprašanj si lahko odgovorite z uporabo iskalnega orodja (spodaj).