Pet dokumentov, s katerimi bodo vaša znanja, spretnosti in kvalifikacije jasno in lahko razumljiva v Evropi

Nacionalni centri Europass

Nacionalni center Europass skrbi za koordinacijo vseh dejavnosti v zvezi z dokumenti Europass v vsaki državi (Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora). Predstavlja prvo točko za stike za vsakega posameznika ali organizacijo, ki bi o pobudi Europass želeli zvedeti več.

Več o tem »