Ordlista

Terminologi för europeisk utbildningspolitik

Denna flerspråkiga (engelsk, spansk, tysk, fransk, italiensk och portugisisk) ordlista över begrepp som används inom utbildningspolitiken är avsedd för forskare och mer allmänt för alla aktörer inom utbildningspolitiken. Ordlistan är ingen fullständig lista över den terminologi som används av experterna, utan lyfter mer fram ett urval av nyckelbegrepp som är viktiga för förståelsen av den aktuella utbildningspolitiken i Europa.

Denna ordlista har upprättats i samarbete med Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF), Europeiska kommissionen (GD Utbildning och kultur) samt Eurydice (informationsnätverket inom utbildningen i Europa). Den tar upp flera viktiga och nyligen genomförda utbildningspolitiska initiativ, särskilt inrättandet av:

Sök en term