You are here

Ordlista

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y
  • yrkesutbildning

    Definition: 

    Utbildning som är avsedd att förse människor med kunskap, know-how, färdigheter och/eller kompetenser som behövs inom särskilda yrken eller mer allmänt på arbetsmarknaden.

    Källa: 
    bearbetat från Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen, 1997.