You are here

Kan jag självskatta nivån på den europeiska referensramen för kvalifikationer (EQF) på mina betyg eller examina?

Nej.

Indikera EQF-nivå (1-8) endast om den finns på det ursprungliga betyget eller examensbeviset.

Hittat det du sökte?

95 % av frågor kan besvaras genom att använda sökmotorn.