Fem dokument som gör att dina färdigheter och kvalifikationer blir tydliga och lätta att förstå i Europa

Nationella Europass-center

Inom varje land (Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) finns ett Nationellt Europass-centrum som samordnar all verksamhet som har att göra med Europass-dokumenten. Detta centrum tjänar som en första kontakt för alla personer eller organisationer som är intresserade av att använda eller lära sig mer om Europass.

Läs mer »