You are here

Vilka Europass dokument behöver jag?

Europass är en samling av fem dokument:

Två dokument är öppna att använda för europeiska medborgare:

  • Ett Curriculum Vitae hjälper dig att presentera dina färdigheter och kvalifikationer klart och effektivt. Du kan skapar din CV online med hjälp av handledning eller ladda hem mallen, exempel och instruktioner. Läs mer.
  • Ett Språkpass är ett självskattningsverktyg för språkkunskaper och spåkkvalifikationer. Du kan skapa ditt språkpass online med hjälp av handledning eller ladda hem mallen, exempel och instruktioner. Läs mer.

Du behöver inga ytterligare dokument för att skapa din Europass CV eller ditt Språkpass.

Tre dokument utfärdas av utbildningsanordnare:

  • Ett Europass Mobilitet dokumenterar de kunskaper och färdigheter som erhållits i ett annat europeiskt land. Läs mer.
  • Ett Tillägg till yrkesexamen beskriver kunskaper och färdigheter hos den som innehar ett yrkesexamen. Läs mer.
  • Ett Tillägg till akademisk examen beskriver kunskaper och färdigheter hos den som innehar en examen från akakdemisk utbildning. Läs mer.

Hittat det du sökte?

95 % av frågor kan besvaras genom att använda sökmotorn.