Platskarta

 1. Förstasida
 2. Om Europass
  1. Nationella Europass-center
  2. Bakgrunden till Europass
  3. Nyheter
  4. Europass Magazine
 3. Europass-dokument
  1. Meritforteckning
   1. Skapa din meritförteckning (+ ditt personliga brev) på nätet
   2. Uppdatera din meritförteckning (PDF+XML) på nätet
   3. Ladda ner meritförteckningens dokument (tom mall och anvisningar)
   4. Exempel
  2. Europeiskt färdighetspass
   1. Skapa ditt europeiska färdighetspass online
   2. Uppdatera ditt europeiska färdighetspass (PDF+XML) online
   3. Språkpasset
    1. Skapa ditt språkpass på nätet
    2. Uppdatera ditt språkpass (PDF+XML) på nätet
    3. Ladda nerspråkpassets dokument (tom mall och anvisningar)
    4. Exempel
   4. Europass-mobilitet
    1. Exempel
    2. Teknisk support (begränsad åtkomst)
     1. Mall / Anvisningar
     2. A Distributed System for Issuing Europass Mobility Documents
     3. ects-user-guide
   5. Bilaga till examensbevis
    1. Exempel
    2. Teknisk support (begränsad åtkomst)
     1. Mall till Europass-tillägg till examensbevis
     2. ects-user-guide
   6. Tillägg till slutbetyg och yrkesexamen
    1. Exempel
    2. Nationella referenscentrum
    3. Nationella förteckningar över Europass-tillägg till slutbetyg
    4. Ordlista över rörelseverb
    5. Teknisk support (begränsad åtkomst)
 4. Europass och du
  1. Söker du arbete?
  2. Är du elev eller student?
  3. Är du arbetsgivare?
  4. Är du lärare eller utbildare?
  5. Arbetar du med högre utbildning?
 5. Utbildning och arbete i Europa
  1. Utbildning i Europa
  2. Arbete i Europa
  3. Volontärarbete / utbyte i Europa
  4. Leva i Europa
 6. Resurser
  1. Länkar
  2. Nedladdningar
   1. Blandade dokument
   2. Europass-framsida
   3. Interoperability with Europass
  3. Nivån inom de Gemensamma europeiska referensramarna (CEF)
  4. Digital färdighet
  5. Statistik
 7. Vanliga frågor
  1. Allmänna frågor om Europass
  2. Meritförteckningen
  3. Språkpass
  4. Europass-mobilitet
  5. Tillägg till slutbetyg och yrkesexamen
  6. Bilaga till examensbevis
 8. Ordlista
 9. Kontakt
 10. Sökning
 11. Platskarta
 12. Rättsligt meddelande
 13. Glossary Sources
 14. Interoperabilitet
 15. Synskadade användare