Βιογραφικά πρότυπα και οδηγίες

Οδηγίες για να δημιουργήσετε το βιογραφικό σας

Το βιογραφικό Europass αποτελείται από 7 ενότητες. Πρώτη ενότητα: Προσωπικές πληροφορίες. Δεύτερη ενότητα: Αιτούμενη θέση εργασίας. Τρίτη ενότητα: Εργασιακή εμπειρία. Τέταρτη ενότητα: Εκπαίδευση και κατάρτιση. Πέμπτη ενότητα: Προσωπικές δεξιότητες όπως μητρική γλώσσα και άλλες ξένες γλώσσες, επικοινωνιακές δεξιότητες, οργανωτικές δεξιότητες, επαγγελματικές δεξιότητες, δεξιότητες πληροφορικής και άλλες δεξιότητες. Έκτη ενότητα: Πρόσθετες πληροφορίες όπως δημοσιεύσεις, παρουσιάσεις, έργα, συνέδρια, σεμινάρια, τιμητικές διακρίσεις και βραβεία, συμμετοχές και αναφορές. Εβδόμη ενότητα: Παραρτήματα. Το βιογραφικό πρότυπο Europass αποτελείται από δύο στήλες: μην αλλάξετε το περιεχόμενο της αριστερής στήλης, η οποία περιέχει τις επικεφαλίδες και τις οδηγίες που ενσωματώνονται σε προσβάσιμες ετικέτες. Χρησιμοποιείτε τη δεξιά στήλη για να εισάγετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Οι πίνακες χωρίζονται από ένα κενό διάστημα.

Πέντε βασικές αρχές για ένα καλό βιογραφικό σημείωμα

  1. Επικεντρωθείτε στα ουσιώδη. Να είστε σύντομοι: δύο σελίδες Α4 είναι συνήθως περισσότερο από αρκετό, ανεξάρτητα από την εκπαίδευση ή την εμπειρία σας.
  2. Να είστε σαφείς και συνοπτικοί. Χρησιμοποιείστε σύντομες προτάσεις. Δώστε συγκεκριμένα παραδείγματα.
  3. Πάντα προσαρμόστε το βιογραφικό σας ανάλογα με τη θέση που διεκδικείτε. Τονίστε τα δυνατά σας σημεία σύμφωνα με τις ανάγκες του εργοδότη και εστιάστε στις δεξιότητες που ταιριάζουν με την εργασία.
  4. Δώστε προσοχή στην παρουσίαση του βιογραφικού σας. Παρουσιάστε τις δεξιότητες και τα προσόντα σας με σαφήνεια και λογική, έτσι ώστε τα πλεονεκτήματά σας να ξεχωρίζουν.
  5. Ελέγξτε το βιογραφικό σας, αφού έχετε συμπληρώσει το σχετικό έντυπο. Διορθώστε τυχόν ορθογραφικά λάθη, και βεβαιωθείτε ότι η διάταξη είναι σαφής και λογική.

Πώς να ενεργοποιήσετε τις μακροεντολές στο Microsoft Word 2003

Το βιογραφικό πρότυπο περιέχει δύο συντομεύσεις πληκτρολογίου που σας επιτρέπει την αυτοματοποίηση εργασιών.
  1. Πληκτρολογείστε Shift + Alt + T για αντιγραφή και επικόλληση του πίνακα στα πεδία εργασιακής εμπειρίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης και άλλων γλωσσών. Ο κέρσορας θα πρέπει να τοποθετείται μέσα στον πίνακα.
  2. Πληκτρολογήστε Shift + Alt + L για να διαγράψετε τις γραμμές που έχετε αφήσει κενές μετά την ολοκλήρωση του βιογραφικού σας.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις δύο αυτοματοποιημένες λειτουργίες, οι μακροεντολές πρέπει να είναι ενεργοποιημένες στην εφαρμογή του Microsoft Word σας. Για να ενεργοποιήσετε τις μακροεντολές, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Πηγαίνετε στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο Επιλογές, και στη συνέχεια Ασφάλεια και Ασφάλεια μακροεντολών.
  2. Στην καρτέλα Επίπεδο ασφαλείας, επιλέξτε Μεσαίο, και κάντε κλικ στο OK.
  3. Πηγαίνετε στο μενού Αρχείο και κάντε κλικ στο Έξοδος για να κλείσετε το Microsoft Word.
Σημαντικό: Θα πρέπει να κλείσετε και να κάνετε επανεκκίνηση στο Microsoft Word για να τεθεί σε ισχύ η αλλαγή του επιπέδου ασφαλείας.

Αυτό καθορίζει το επίπεδο ασφάλειας στο Μεσαίο. Όταν ανοίξετε ξανά το έγγραφο, μια ερώτηση για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση μακροεντολών θα εμφανιστεί.

Κατεβάστε το πρότυπο βιογραφικό σημείωμα Europass

Γλώσσα Βιογραφικό
English CVTemplate
français CVTemplate
ελληνικά CVTemplate

Πίνακας αυτοαξιολόγησης γλωσσικών δεξιοτήτων- Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες

Σύνδεσμος για να κατεβάσετε το αρχείο

Πίνακας αυτοαξιολόγησης δεξιοτήτων πληροφορικής

Σύνδεσμος για να κατεβάσετε το αρχείο