You are here

Езиков паспорт - Примери

Страна/ Език Изтеглете
България
Чешка Република
Дания
Германия
Естония
Ирландия
Гърция
Испания
Франция
Хърватска
Италия
Латвия
Литва
Унгария
Литва
Холандия
Норвегия
Полша
Португалия
Румъния
Словения
Словакия
Финландия
Швеция
Турция
Обединено кралство