You are here

Езиков паспорт - Примери

Страна/ Език Изтеглете
България
Чешка Република
Дания
Германия
Естония
Ирландия
Гърция
Испания
Франция
Хърватска
Италия
Латвия
Литва
Унгария
бивша Югославска република Македония
Литва
Холандия
Норвегия
Полша
Португалия
Румъния
Словения
Словакия
Финландия
Швеция
Турция
Обединено кралство