You are here

Какво представлява Europass приложението към сертификат?

Europass приложението към сертификат е документ, описващ знанията и уменията на притежател на сертификат за професионално образование и обучение.

То дава допълнителна информация спрямо тази, включена в сертификата/академичната справка, правейки я по-лесно разбираема, особено от работодатели или институции в чужбина .

Не откривате отговор на въпросите си?

95% от отговорите могат да бъдат намерени чрез търсачката.