You are here

За какво може да ми е полезно Europass приложението към сертификат?

Europass приложението към сертификат помага на трети страни да разберат по-лесно придобитите от притежателите на професионални сертификати компетентности.

Това е особено полезно при подаване на заявление за работа в чужбина.

Не откривате отговор на въпросите си?

95% от отговорите могат да бъдат намерени чрез търсачката.