You are here

За какво ми е необходимо мотивационно писмо?

Да изпратите автобиография без мотивационно писмо е същото като да се срещнете с потенциален работодател без да се представите.

Мотивационното писмо трябва да убеди работодателя да прочете и избере автобиографията ви сред хиляди други кандидати.

Не откривате отговор на въпросите си?

95% от отговорите могат да бъдат намерени чрез търсачката.