You are here

Полетата "дата на раждане", "пол" и "националност" задължителни ли са в CV-то?

В повечето случаи не.

В някои държави тази информация се приема за дискриминативна.

Проверете приложимите разпоредби на държавата, в която искате да изпратите автобиографията си.

Не откривате отговор на въпросите си?

95% от отговорите могат да бъдат намерени чрез търсачката.