You are here

Мога ли сам да оценя нивото на сертификатите или степените ми по Европейската квалификационна рамка /EQF/?

Не.

Отбележете нивото по ЕКР (1 до 8) само, ако е посочено върху оригиналния сертификат или диплома.

Не откривате отговор на въпросите си?

95% от отговорите могат да бъдат намерени чрез търсачката.