You are here

Задължително ли е да попълня всички полета в CV-то?

Не.

Фокусирайте се върху инфомация, която представя предимствата на автобиографията ви. Ако попълните CV-то си чрез онлайн инструмента, празните полета няма да се появят във финалния документ.

1. Концентрирайте се върху най-важните неща

 • Работодателите обикновено отделят по-малко от минута на CV, преди да решат да го отхвърлят.
 • Когато кандидатствате по обява, винаги се придържайте стрикно към изброените етапи за кандидатстване.
 • Бъдете кратък: две страници формат А4 са напълно достатъчни, независимо от образованието и опита ви.
 • Ако нямате достатъчно професионален опит, опишете първо образователните си степени, подчертайте доброволчески дейности или стажове.

2. Бъдете ясни и кратки

 • Използвайте кратки изречения. Избягвайте клишетата. Концентрирайте се върху най-важните аспекти от образованието и професионалния си опит.
 • Дайте конкретни примери. Изразете количествено постиженията си.
 • Периодично обновявайте CV-то си.

3. Винаги адаптирайте CV-то си спрямо обявата, за която кандидатствате

 • Подчертайте силните си страни спрямо нуждите на работодателя и се фокусирайте върху уменията, които съответстват на обявата за работа.
 • Обяснете паузите в образованието или професионалния си опит с примери за допълнителни умения, които междувременно сте усвоили.
 • Преди да изпратите CV-то си, проверете онтово дали отговаря на търсения профил в обявата.
 • Недейте да преувеличавате нищо в CV-то: рано или късно истината ще се разбере по време на интервюто.

4. Pay attention to the presentation of your CV

 • Present your skills and competences clearly and logically, so that your advantages stand out.
 • Put the most relevant information first.
 • Pay attention to spelling and punctuation.
 • Print your CV in white paper.
 • Retain the suggested font and layout.

5. Check your CV once you have filled it in

 • Do not forget to write a cover letter.
 • Correct any spelling mistakes, and ensure the layout is clear and logical.
 • Have someone else re-read your CV so that you are sure the content is clear and easy to understand.

Не откривате отговор на въпросите си?

95% от отговорите могат да бъдат намерени чрез търсачката.