You are here

Как да създам CV на друг език с помощта на онлайн редактора?

Сменете езика на онлайн редактора /списък с наличните езици в горния ляв ъгъл/:

  • полетата в CV-то се променят автоматично;
  • съдържанието в полетата пол, националност, телефон, държава по местоживеене, предназначение, езици, и т.н., се превеждат автоматично;
  • описанието на професионалния опит, образованието или личните качестватрябва да бъдат допълнително преведени.

Важно: запазете новата версия на автобиографията си.

Не откривате отговор на въпросите си?

95% от отговорите могат да бъдат намерени чрез търсачката.