You are here

Как да създам различни версии на моето CV?

Ако имате CV създадено чрез Europass онлайн редактора в Adobe® PDF + Europass XML или XML формат:

  • качете файла в онлайн редактора;
  • редактирайте съдържанието в своето CV;
  • запазете файлана своя компютър или облачно пространство с различно наименование.

Важно: може да създадете CV и на друг език.

Не откривате отговор на въпросите си?

95% от отговорите могат да бъдат намерени чрез търсачката.