You are here

Как да напиша лично обръщение в началото на CV-то?

  • Влезте в секция Приложение;
  • Изберете Лично обръщение;
  • Сложете текста в Описание;
  • НатиснетеSave.

Не откривате отговор на въпросите си?

95% от отговорите могат да бъдат намерени чрез търсачката.